روابط عمومی درقرن21
روابط عمومی قرن21-نگاهی به تحولات روابط عمومی وارتباطات- قرن21 
لینک دوستان

 

جهانی شدن (globalization )

 مقدمه :

    دردنیای معاصر ، وسائل نوین ارتباطی نظیر اینترنت ،ماهواره وسیستم های مخابراتی دیگر ،ارتباطات وتعاملات بشری را درسطحی فوق العاده تحت تأثیر خود قرار داده اند و درپرتو  این تعاملات ، این گونه رفتار می کنیم که گویا همه ی ما بدون توجه به موقعیت جغرافیایی وشهر وکشور محل سکونت خود ،به نوعی زیر دیدگان تیزبین تمام مردم جهان  قرار داریم ودیگر تفاوتی ندارد که درکجای این جهان پهناور باشیم و ازاین رو  به سادگی ودرسریع ترین زمان ممکن، بااستفاده از ابزارهای جدید ارتباطات ،خود  را درتعامل دوسویه وفعال با سراسر دنیا می یابیم و این ارتباطات، از سطح سرگرمی تا جدی ترین وپیچیده ترین مسائل زندگی را شامل می گردد و بی جهت نیست که  اصطلاح «آکواریم جهانی »و«جهان شیشه ای »نیز در ارتباط با دنیای معاصر به کاربرده می شود .

    تحولات شگرفی که به ویژه پس از ظهور اینترنت در جهان رخ داده و ارتباطات انسانی را به طرز چشمگیری دگرگون نموده است،احساس نزدیک شدن شهر ها وکشورها وساکنان آن ها را دراذهان پدیدار می سازد و مقدمه ای برای ارائه نظرات واندیشه های نوینی درعرصه ی جهان شده است .از جمله مباحث مطرح شده دراین زمینه، «نظریه جهانی شدن» است که با واکنش های مختلفی همراه بوده وهم اکنون نیز بحث داغ محافل علمی،اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی جهان است .

  مبد‌‌إ پیدایش ایده ی «جهانی شدن »:

     درمورد زمان مطرح شدن  ایده ی « جهانی شدن» اختلاف نظر  وجوددارد:

ـ برخی جهانی شدن را فرایندی دانسته اند که از آغاز تاریخ بشر وجود داشته و تأثیرات آن با گذشت زمان افزایش یافته، لیکن الآن به نحو گسترده‌ای در جریان است.

ـ برخی آن را همزاد با مدرنیته و مدرنیزاسیون می دانند که از چند قرن گذشته با توسعه سرمایه داری رشد و توسعه یافته است.

- برخی جهانی شدن را فرایندی متأخر و متعلق به ربع پایانی قرن بیستم دانسته اند که با موج سوم تجدد؛ یعنی فرا تجدد یا پست مدرنیسم همزاد است.

  گذشته از اختلاف نظرهای مطرح شده درمورد زمان پیدایش ایده جهانی شدن ،می توان گفت که معادل واژه جهانی شدن در زبان لاتین، «Globalization » است که  این واژه در زبان فارسی به «جهانی شدن»، «جهانی سازی» و «جهانی کردن» تعبیر می شود. جهانی شدن هم به صورت لازم به کار می رود و هم متعدی. اگر به صورت لازم باشد، جهانی شدن معنا می گیرد یعنی پدیده ای که خود به خود شکل گرفته است و در صورت متعدی، جهانی سازی یا جهانی کردن معنا می گیرد .

   «جهانی شدن»، در اصطلاح جدیدش،برگرفته از کارهای «مارشال مک لوهان » (1965) است که برای اولین بار دهکده جهانی را در فضای گسترش ارتباطات مطرح کرد.

   «جهانی شدن »،ویژگی های خاصی  دارد از جمله: پیوند انسانها در عرصۀ جهانی ، بوجود آمدن ارتباطات زنده و مستقیم و کمرنگ شدن اهمیت زمان و مکان .همچنین به وجود آمدن دهکدۀ جهانی باعث می شود که فرهنگ های خاصی که مبتنی بر زمان و مکانهای ویژه بودند اهمیت خود را از دست بدهند. 

   مفهوم «جهانی شدن» :

    جهانی شدن (globalization ) از جمله مفاهیمی است که بر سر ارائه تعریف آن، بین صاحبنظران اختلاف نظر وجوددارد.در مورد «جهانی‌شدن»، تعاريف متعددي ارائه شده است. واقعيت آن است كه براي اين پديده نوظهور به دليل ابعاد گوناگون و ماهيت پویاو دگرگون‌شونده آن، شاید نتوان تعريفي واحد و جامع ارائه كرد. از اين جهت، در مورد جهانی‌شدن بين دانشمندان توافق نظر وجود ندارد

      «مارتين آلبرو» ،در تعريف جهانی‌شدن مي‌گويد: «فرآیندهايي كه تمام مردم جهان را در يك جامعه واحد فراگير جهاني به یک‌دیگر پيوند مي‌دهد.»

    « آنتوني گيدنز»، در تحليل خود، «جهانی‌شدن» را با مدرنيته یک‌سان مي‌گيرد و آن را يكي از فرآیندهاي مدرنيته تلقي مي‌كند. به نظر وي، «مدرنيته ذاتاً جهاني است .»

«فوكوياما»، از نظريه‌پردازان معاصر آمریکا،جهانی‌شدن را به معناي گسترش فرهنگ غربي و سيطره تمدن آمریکا بر جهان مي‌داند و آن را به «پايان تاريخ» تعبير مي‌كند.

« رابرتسون» ،از نظريه‌پردازان برجسته معاصر نيز جهانی‌شدن را فرآیندي مي‌داند كه به فشرده شدن جهان و تراكم آگاهي بشر مي‌انجامد. وي ضمن تأكيد بر جنبه‌هاي فرهنگي جهانی‌شدن، معتقد است كه در فرآیند جهانی‌شدن، فرهنگ واحد جهاني شكل خواهد گرفت، ولي اين معناي فراگير شدن فرهنگ غرب آن‌گونه كه «فوكوياما» و ديگران مي‌گويند، نيست. هم‌چنین به معناي از بين رفتن تنوع فرهنگ و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي نيز نيست.

   « احمد مبلغی»، از اندیشمندان حوزه علمیه قم ؛درمقاله «فقه وجهانی شدن »،صرف نظر از اینکه «جهانی شدن» چگونه تعریف شود ،معتقداست جهانی شدن برپایه پذیرش عناصر زیر شکل گرفته است :

۱-فزونی یابی سرعت انتقال اطلاعات

۲-برداشته شدن مرزها

۳-تعامل گسترده وپیچیده  

 «دکتر حسن رحیم پور ازغدی» ،از اساتید گرانقدر دانشگاه ،درمورد جهانی شدن چنین نظری دارد:

      «جهانی شدن غربی (گلوبالیزیشن غربی)، توجیه ستم غربی بر جهان است. اینان با “گلوبالیزیشن مهدوی” مخالف‌اند و به گلوبالیزیشن سرمایه‌داری آمریکا فراخوان می‌کنند. اگر گلوبالیزیشن، عبارت باشد از جهانی کردن آمریت آمریکا و منافع سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا، صهیونیزم و انگلیس، این گلوبالیزیشن فقط به نفع آنهاست و همان را ترویج می‌کنند، این “جهانی شدن” همة فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های مقاومت را می‌بلعد و هضم می‌کند، اما اگر بگوییم که ما گلوبالیزیشن را قبول داریم، اما نه با معیارهای سرمایه‌داری یهود، بلکه با معیارهای امام مهدی (عج) که می‌گوید در تمام دنیا هیچ انسان گرسنه‌ای نباید باشد و نباید در گوشة افریقا بچه‌های یازده ساله وزنشان به اندازة بچه‌های شش ماهة واشنگتن و نیویورک باشد و نباید استخوان دنده‌ها و پهلوهایشان پوست آنها را بشکافد و از زیر پوستشان بیرون بزند، آنها این گلوبالیزیشن مهدوی یعنی عدالت جهانی را پس می‌زنند و آنگاه توهم و یوتوپیا می‌دانند، چون امام مهدی (عج) امنیت را برای همه، نه فقط برای سرمایه‌دارهای غرب، می‌خواهد. روایت داریم که در زمان حکومت جهانی امام مهدی (عج) امنیت بدان حد بر جهان، حاکم می‌شود که یک دختر نوجوان بدون کمترین توهین و تهدیدی به تنهایی از این سوی عالم به آن سوی خواهد رفت. این در روایات ماست. گلوبالیزیشن مهدوی یعنی امنیت برای همه، امنیت برای دخترهای آفریقا، مکزیک، غنا و افغانستان، نه فقط برای دختران سرمایه‌داران نیویورک. اما تفکر جهانی شدن از آن نوع که لیبرال‌سرمایه‌داری می‌گوید و می‌خواهد، در واقع عین “محافظه‌کاری” است، لذا این در مقیاس جهانی، با اصول‌گرایی، با مدینة فاضله‌سازی، با ایدئولوژی و حاکمیت ارزش‌ها مخالف‌اند و می‌گویند که ارزش‌ها اصولاً مفاهیم غیرعلمی و مقولات غیرعقلانی‌اند و لذا مسائلی شخصی بلکه جزء وسایل شخصی!! است و ارزش‌ها،‌ شخصی و نسبی است پس ربطی به حکومت و امر عمومی (پابلیک) ندارد و سکولاریزم همین است.»

 چرا اکثر مردم دنیا با«جهانی شدن» مخالفند ؟:

   جهانی شدن باتعبیری که طراحان نظریه برای آن تعریف کرده اند، از دو جهت جوامع را با بحران هویت روبه رو می کند:
یکی این که انسان ها بر اساس دو عنصر زمان و مکان هویت می یابند و جهانی شدن با فشردگی زمان و مکان،عملاً این عنصر را مخدوش می سازد.
دوم این که در هر یک از جوامع بشری نظام ارزشی متناسب با ظرفیتش وجود دارد که با جهانی شدن، نظام ارزش ها و باورها فرو می ریزد.
  در واقع جهانی شدن،‌ اقدام عملی نظریه جنگ تمدن های «هانتینگتون» است که تمام توجه او در این نظریه به تمدن و فرهنگ غرب دوخته شده و آن را یگانه تمدن ‌خوانده و خواهان پیروزی بی چون چرای آن بر دیگر تمدن ها است. «هانتینگتون»، تمدن غرب را با ویژگی هایی مانند رواداری، پلورالیسم و انسانی بودن و دیگر تمدن‌ها را بسته و ناکام در حل مشکلات بشریت و مستبد معرفی می کند و نتیجه می‌گیرد که تمدن غرب ،میراث یونان و مسیحیت است و لائیسم، حاکمیت قانون، پلورالیسم اجتماعی، جامعه مدنی و حقوق بشر از مؤلفه های آن است که در دیگر تمدن ها از آن خبری نیست.
  طبیعی است که این گونه سخن گفتن که در مسیر جهانی سازی است،‌ خشم دیگر ملت ها را در پی داشته باشد. اگر چه فرهنگ غرب طبق سخن هانتینگتون وامدار مسیحیت است و مسیحیان با روند جهانی سازی از جهاتی سود می برند،‌ ولی با توجه به برخی از پیامدهای منفی برای کشورهای جهان سوم، و در معرض خطر قرار گرفتن معنویت،‌ حتی خود مسیحیان از این پدیده لب به اعتراض گشوده اند. از جمله «آرام اوّل» اسقف اعظم کلیسا در جمع نمایندگان 342 کلیسا از صد کشور که در ایتالیا در اوت 2002 گرد هم آمده بودند، به انتقاد از جهانی شدن پرداخت و گفت: جهانی‌سازی آثاری را در بر دارد، از جمله باعث از خود بیگانگی انسان‌ها می شود و نابرابر‌ی ها را تشدید می‌کند.
     درباره مضرات جهانی سازی گفته می شود که آن  یک نوع مستعمره گرایی به شکل جدید است و پیامدهای منفی متعددی  نظیر تسلط اقتصادی ،اطلاعاتی وفرهنگی ،دخالت بیگانگان در امورداخلی وقانونگذاری و جلوگیری از اعمال نفوذ ملتها ودولتها  درعرصه بین المللی را برای کشورهای جهان سوم و در حال رشد به وجود می‌آورد.

    «جهانی شدن» ،آری یانه ؟؟؟:

       اختلاف ديدگاه ها درمورد بحث جهانی شدن درعرصه های فرهنگی ،تجارت ،سیاسی وعلمی  باعث شده تا  گروهي از جوامع و افراد با نگاه« كاملاً مثبت» به پديده  جهاني شدن بنگرند و آن را يك فرايند بدانند كه در بردارنده فرصت هاي زيادي براي جوامع است.گروه ديگري از افراد و جوامع ،اين پديده را يك امر«منفي» تلقي مي كنند و آن را پروژه اي مي دانند كه از سوي صاحبان قدرت در جهان در جهت منافعشان طراحي شده است .البته در بين اين دو ديدگاه ،«يك ديدگاه بينا بيني» هم بر اين باور است كه جهاني شدن، همچون هر پديد ديگري در ذات خود فرصت و چالش هايي دارد و كشورها و جوامع بايد شناخت دقيق آن از فرصت هاي آن به نفع خويش سود جويند و از چالش هاي احتمالي آن به دور مانند.

نتیجه :

   « جهانی شدن»،  بحث روز محافل علمی،اقتصادی ،سیاسی واجتماعی دنیاست که پس از ظهور اینترنت وصنایع مخابراتی وماهواره ای مطرح شده است .« تجارت جهانی» از جمله موضوعات مرتبط با «جهانی شدن» است که بیشتر از خود موضوع جهانی شدن، در رسانه ها مطرح شده است ودراکثر کشورها ،مخالفت های گسترده ای با آن به عمل می آید وشاید بیشتر این اعتراضات، از ناعدالتی های موجود درپیاده شدن طرح جهانی شدن است که به توسعه وتقویت نظام غربی وآمریکایی وبه حاشیه راندن سایر کشورهای جهان  منتهی می شود.چه بسا اگر بی عدالتی های  موجود درطرح جهانی شدن برطرف گردد ومبتنی بر تعامل مطلوب ومنفعت عمومی طراحی شود ، با استقبال گسترده مواجه گرددوبا اجرای آن شاهد تحقق صلح وعدالت وبرابر ی درسطح جهان باشیم .   

 

منابع :

۱-مدیریت فراملیتی وجهانی ،دکتر شمس السادات زاهدی ،انتشارات سمت ،1385

2-همشهری آنلاین ، http://www.hamshahrionline.ir/-مقاله دکتر علی صباغیان

3-سایت خبری آینده روشن -مولف : مهدي نكویي ساماني   - http://www.bfnews.ir/-

۴-توسعه ونابرابری ،محمد جواد زاهدی،انتشارات مازیار ،۱۳۸۵ 

۵-درگاه پاسخگویی به مسائل دینی ،http://www.porsojoo.com/-مقالات فقه وجهانی شدن «احمد مبلغی» وجهانی سازی پایان تاریخ ومهدویت «دکتر حسن رحیم پور ازغدی»

۶-http://diaresabz.ir/ -سایت دیار سبز

۷-مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی -http://www.pasokhgoo.ir/

۸-روابط عمومی درقرن 21-مقاله  علی غلامیان (نویسنده )-/ http://ravabetmodern.blogfa.com

 

[ جمعه سی ام مرداد ۱۳۸۸ ] [ 18:34 ] [ علی غلامیان ]

  

   خوش اخلاقی ،کلید سعادتمندی

 


  

 از خـــدا جوييــــــــم توفيــق ادب 


                                           بي‌ادب محـروم مـاند از لطف رب


بي‌ادب تنها نَـه خود را داشت  بـد


                                            بلکه آتـش در همــــــه آفـــاق زد  

                                   مولوی -(مثنوي، دفتر اول، ب 77 ـ 78)

 

 مقدمه :

        «روابط انسانی» از پیچیدگی های خاصی برخورداراست و پی بردن به اصل وجودی وشخصیت افراد به این سادگی هانیست و دریک نگاه ویا چند برخورد نمی شود ادعا کرد که می توانیم کسی رابشناسیم ُ،ُگرچه  حدس هایی می زنیم  ولی فقط درموقعیت های گوناگون است که می توان افراد را سنجید،چون ممکن است افرادی با حضور دراجتماع وبا طراحی نقشه حساب شده ،نقش یک آدم خوب رابازی کنند وخودشان را آدم حسابی جابزنند وپس از بروز این چهره ی موجه وقابل قبول ،ماهیت  واقعی خودرا نمایان سازند ودرموقعیت جدید به خرابکاری بپردازند .

 ارتباطات انسانی ممکن است با ظهور فناوری های نوین دچار تغییراتی گردد ،اما «اخلاق» به لحاظ پیوند عمیق بافطرت ونهاد آدمی ، دستخوش تغییرات ودگرگونی نمی گردد.دراین مقاله سعی  می کنیم گوشه ای از زیبایی های «اخلاق خوش» را درقالب نکاتی کلیدی بیاوریم که امیداست  مؤثر واقع گردد:

   احادیثی درمورد  تأثیر اخلاق خوش درزندگی :

-پیامبر اکرم (صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله):
«ما یُوضَعُ فِي مِیزانِ امْرِئٍ یَومَ القِیامَةِ أفضَلُ مِن حُسنِ الخُلقِ.
در روز قیامت هیچ عملی بهتر از خوش اخلاقی در ترازوی [اعمال] انسان قرار نمی‌گیرد.»

-کافی، ج 2، ص 99، ح 2

**************************************************************

-پیامبر اكرم (ص) :

 « كامل ترین مردم از جهت ایمان كسی است كه اخلاقش خوبتر باشد و بهترین شما كسانی هستند كه نسبت به همسران خود خوش رفتار باشند.» -بحار الانوارج1ص389

**************************************************************

-پیامبر اعظم (ص):

«إن العبد لينال بحسن خُلُقه درجة الصائم القائم؛ به يقين بنده با اخلاق خوب خود، درجه روزه دارِ شب زنده دار را به دست مى آورد».
 وسائل الشيعة، ج12، ص152، (باب 104 استحباب حسن الخلق مع الناس، ح15922).

**************************************************************

-امام علي(عليه السلام) :

«حسن خلقك يحفف الله حسابك.-  اخلاقت را نيكو كن تا خداوند حسابت را آسان كند. »

بحارالانوار، ج 71، ص 383.

**************************************************************

-امام صادق(ع) :

«كم من وضيع رفعه حسن خلقه - چه بسيار فرد بي مقداري كه خوشرويي اش او را برتري بخشيده است.»  - شرح غررالحكم، ج 4، ص 558.

**************************************************************

-امام رضا(علیه‎السلام) از پدران بزرگوارش و از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت مى‎فرماید كه آن حضرت به مردم فرمود:

«عَلَیْكُم بِحُسنِ الخُلقِ؛ فَإنّ حُسنَ الخُلقِ فِى الجَنَّةِ لاَ مَحالةَ؛ و إیّاكُم وَ سوءُ الخُلقِ؛ فَإنّ سوءُ الخُلقِ فِى النّار لاَ مَحالَةَ؛ بر شما باد به خوش اخلاقى؛ زیرا خوش اخلاق جایش در بهشت است؛ و بپرهیزید از بد اخلاقى؛ زیرا بداخلاق جایش در دوزخ است. »

عیون اخبار الرضا، ج 2، 31، باب 31، حدیث 41/ بحارالانوار، ج68، ص383، باب 92، حدیث 17 .

**************************************************************

 چگونه خوش اخلاق  شویم ؟:

        هرگز نباید اینگونه تلقی کرد که برخی آدم ها خوش اخلاق هستند وبعضی دیگر بداخلاق واین ویژگی ها دردرون آنها سرشته شده وتغییر ناپذیراست ،بلکه زندگی دنیا  درجهت کوشش برای کسب اخلاق نیکو ومکارم آن است تا جایی که  هدف بعثت پیامبر اکرم(ص)،کامل کردن مکارم اخلاقی معرفی شده است وهمین امر نشان می دهد که اخلاق انسان تحت تأثیر تعاملات با دیگران تغییر خواهد کرد.دراینجا  به برخی از نکات اخلاقی که می تواند درخوش اخلاقی انسان مؤثرباشد اشاره می شود :

-         اخلاق بااعتقاد قلبی همراه  باشد:

   «حسن خلق» ، افسار مهار کننده ی خودبینی , خودخواهی , غرور و لجاجت است که زندگی و در کنار هم بودن را آسان و قابل تحمل می سازد. تاثیر پذیری حسن خلق در اعمال ، زمانی میسر است که با ایمان و اعتقاد قلبی همراه باشد. در غیر این صورت، ظاهر سازی و نمایش از جانب یک فرد نسبت به دیگران ،دیر یازود،برملا می گردد ومایه ی  سقوط وتباهی فرد وجامعه می شود .

-         اخلاق باید درکنارایمان به خدا ومبدأهستی باشد تا  ارزش آفرین گردد:

   اخلاق خوب زمانی مایه ی برتری وشرافت انسانی است که منطبق براصول اخلاقی وهمراه بافطرت خداگرایانه بشری باشد ودین نیز چیزی جدای از آن نیست .«خوش اخلاقی» معیاری دارد وهرگز نمی توان محبت را بدون حساب وکتاب نثار این وآن کرد.مثلا ًدرمورد برخورد باکفار ومعاندان، نباید خوش اخلاقی پیشه نمود.این اصل اخلاقی به صورت دوقاعده دینی «تولی» و«تبری» در فروع دین  اسلام  آمده است .(«تولی‌» یعنی دوستی بادوستان خدا و«تبری» یعنی دشمنی بادشمنان خدا وبیزاری جستن از آنان )

-         خوش اخلاقی نباید وسیله سوءاستفاده دیگران شود :

   انسان باید خوش اخلاق باشد ،اما این رفتار خوب نباید باعث شود که دیگران به طمع بیفتند وبا طراحی نقشه های حساب شده درزمینه های مختلف باعث فساد ،تباهی و زیان یافتن او گردند.

-           هرگز نباید به همگان «آری » گفت :

   گاهی تمرین «نه گفتن »از هرعمل صالحی ارزشمند تراست .اگر دوست انسان دچار انحراف فکری وعقیدتی باشد ،خواه ناخواه انسان را به انجام عملی شبیه او می کشاند .نباید به بهانه ی خوش اخلاقی، با هرخوب وبدی طرح دوستی انداخت وباهدف جلب رضایت دیگران ونشکستن دل آنان،تن به انجام هرکاری داد.گاهی تعارف مصرف مواد مخدر ،حضور  دربرنامه های فساد وبی عفتی ،«گفتن یک «نه» اقتدار گرایانه» لازم داردکه طرف انسان نیز تحت تأثیر قرار گیرد ودرصورت پافشاری آن دوست ،باید ترک رفاقت نمود تا از خطا وانحراف درامان بمانیم .

-         رفتار دختران نبایدطمع انگیز باشد: 

      عفت وپاکدامنی ،تنها سلاح کاری دختران برای حضور دراجتماع وبرقراری ارتباط بادیگران است وهرگز نباید، حضور دختران وزنان درجامعه به شرافت انسانی آنان لطمه وارد نماید . برقرار ی رابطه دختر باپسر باید درمحدوه ی شرع ودین باشد وهرگز نباید دختر خودراموظف به رعایت خوش اخلاقی واظهار محبت به تمام افرادجامعه نماید ودربرابر همگان کرنش وتواضع کند ،چون قدم به قدم، حیاء ،شرافت وعزت خودراازدست می دهد .البته این مسئله هم نباید بهانه ای برای بی ادبی دختران گردد،بلکه دختر باید ضمن حضور فعال درجامعه وپایبندی به رعایت اخلاق دینی ،دربرابر رفتار تملق گرایانه نامحرمان ،روی خوش نشان ندهد وبارعایت حجاب ومتانت ،حافظ ایمان وعزت خویش  گردد.دختر صرفاً باید مهر ومحبت اختصاصی خودرا معطوف به پدرومادر و محارم خودنماید وپس از آن ،رسالت خودرابه عنوان «همسر» و«مادر »نثار خانواده نماید تا نهاد مقدس خانواده به گونه ای باشد که بنیاد جامعه رانیز مستحکم گرداند  .

-    خوش اخلاقی نباید مانع اجرای احکام الهی گردد:

     گاهی مواقع برخورد تند وقاطعانه باکسانی که به حریم امن وآسایش دیگران لطمه می زنند، لازم است وبرخورد توأم با اخلاق خوش،هرگز مناسب آنان نیست وباید بدون اغماض حکم خدارادرموردشان جاری ساخت .درمورد تربیت فرزند نیز چنین است . کودک دردوره های مختلف زندگی ،گاهی برخورد تحکم آمیز وآمرانه نیاز دارد تا از عواقب کاربد آگاه گردد.برخورد یکنواخت و باروحیه خوش اخلاقی درهنگام روبروشدن باهرنوع عمل خوب وبد کودکان ،نوجوانان وجوانان ،سمی مهلک برای تربیت است و به منزله ی «بی تفاوت بارآوردن» آنان می باشد .البته این نکته هم نباید به بهانه ای برای اعمال خشونت علیه بچه ها گردد ودراین مورد هم باید با کودکان خوش اخلاق بود وهم گاهی به خاطر سهل انگاری به صورت مقطعی محبت واخلاق خوش رااز آنان دریغ نمود تا به اشتباه خود پی ببرند .

           -خوش اخلاقی برنامه ریزی می خواهد :

   افرادی درجامعه وجوددارند که معتقدند،« اخلاق» ارثی ،ذاتی واصلاً تغییر ناپذیراست وبراین اساس خودراناگزیر به انجام پاره ای از رفتار غیر اخلاقی می دانند،ولی این گفته ها کاملاً نادرست وبرخلاف دین وبعثت پیامبران الهی است ،چون پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص)هدف از بعثت خودرا کامل کردن اخلاق می داند .انسان، ممکن است دراثر عادت وخلق وخوی خود ،برخی رفتارهای ناپسند وغیر اخلاقی داشته باشد ولی چنانچه بخواهد آن رذائل را از خود دور سازد، هرگز نباید ناامیدی پیشه کرده ویا شتابزده عمل نماید،بلکه ممکن است ترک یک صفت غیراخلاقی مانند کبر وحسد ،دهها سال طول بکشد .ازاین رو ،اولین قدم دراین راه ،لیست کردن رفتارهای روزانه وتقسیم آنها به خوب وبد است .قدم بعدی، تمرین برای ترک آن اعمال بدمی باشد که باید روزانه میزان عمل به آن ها ثبت گرددواین برنامه به گونه ای پیش برود تا به ترک عادت وتقویت فضائل اخلاقی گردد.این برنامه ریزی بامراحل تمرین ،عمل ،تکرارعمل ،عادت، تکرار عادت وملکه شدن(نهادینه شدن رفتار )انجام می شود. اگر  برنامه ریزی ها و عمل به آن به منظور کسب فضائل وترک رذائل اخلاقی ، درمرحله «عادت کردن» متوقف شود، هرگز به جایگاه وارزش واقعی عمل اخلاقی نخواهیم رسید ،بلکه پایبندی به ارزش هابابد دروجود فرد به گونه ای نهادینه شود که درهیچ حالتی ،انسان تحت تأثیر وسوسه والقائات، مرتکب فعل غیر اخلاقی نگردد وآگاهانه وتوأم بابصیرت ،در انجام فعل اخلاقی بکوشد .

      جهاني شدن اصول اخلاقي:


    جورج فردريكسون (GEORGE FREDERICKSON) در كتاب خود به نام <<«روح مديريت دولتي» در سال 1997 به چاپ رسيد به اين موضوع مي پردازد كه ناتواني ما در اينكه بتوانيم به طور دولتي فكر كنيم و دولتي باشيم به افزايش مشكلات و مسائل فسادبرانگيز و لغزشهاي اخلاقي براي مديران بخش دولتي منجر شده است. او حركت سازمانهاي مبتني بر يك سلسلـــه مراتب سنتي به يك سازمان شبكه اي متهور و جسور را دليلي براي اين وضعيت مي داند. ازسوي ديگر، در اين زمينه توماس دي لينچ (THOMAS D.LYNCH) و ويلا بروس (WILLA BRUCE) معتقدند كه به يك اجماع همگاني نياز است كه در آنجا راجع به اخلاقيات و استدلال اخلاقي در بخش دولتي به بحث پرداخته شود.

«لينچ» معتقد است ما بر اين باوريم كه در حرفه خود نياز به ادبياتي داريم كه ما را در فهم مسائل اخلاقي و بخصوص فضايل اخلاقي در زمينه جامعه جهاني كمك كند. همان طور كه قرن بيستم را پشت سر گذاشتيم، سراسر دنيا نيز بيشتر و بيشتر درحال يكپارچگي و متحدشدن است. و ما بايد به فكر اصول اخلاقي در زمينه جهاني باشيم.

همان طور كه اصول اخلاقي به طور فردي ما را به سوي خير هدايت مي كند، براي سازمانها و خط مشي هاي دولتها نيز نيازمند اصولي هستيم كه بتوانيم بر آن اساس قوانين و سياستهاي مشترك را با توجه به اخلاقيات وضع كنيم.

با نگــــاهي به مذاهب و ادبيات فلسفي مي توان هر يك از آنها را پايه و اساسي براي روشي مشترك جهت رسيدن به اصول اخلاقي كه تقريباً براي همه اديان اين دنيا قابل قبول است پيدا كنيم. ولي به هرحال اين راه تنها زماني امكان پذير است كه ما در جستجوي آن باشيم و فعالانه در بين خودمان به بحث و گفتگو بپردازيم، تا ببينيم كه آن راه مشترك كدام است. اگر اخلاق نسبي شود (يعني از بين رفتن اخلاق) لذا اگر مفاهيمي را از اديان مناسب استخراج كنيم مي توان به يك اصول اخلاقي جهان شمول رسيد كه مورداعتقاد همه اديان و مذاهب است. (این بخش به نقل از مقاله « فضائل اخلاقي و مدير قرن بيست و يكم»شماره ۱۴۵ ماهنامه مدیریتی تدبیر )

منابع :

۱-http://www.tebyan.net/-مقاله مهری هدهدی -تأثیر خوش اخلاقی

۲-http://www.davarmanesh.com/

۳-نشریه الکترونیکی پرسمان –شماره25-http://www.porseman.org/

4- http://noorportal.net/-مقاله خوش اخلاقی درخانواده -6/2/88

۵-ماهنامه علمی آموزشی درزمینه مدیریت « تدبیر»،شماره  ۱۴۵-خرداد۸۴،مقاله « فضائل اخلاقي و مدير قرن بيست و يكم»ترجمه و اقتباس: تورج مجيبي و محسن محمديان ساروي-http://www.imi.ir/5-

۶-مقاله نقش اخلاق درروابط عمومی –علی غلامیان-روابط عمومی درقرن21-http://ravabetmodern.blogfa.com/

[ جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 11:27 ] [ علی غلامیان ]

 اعتیاد اینترنتی درقرن۲۱

  

 مقدمه :

  « اینترنت»،پدیده شگفتی ساز دنیای معاصراست که  ارتباطات بشر را به صورت فوق العاده ای تحت تأثیر قرار داده است و از نظر کمی وکیفی سطح تعاملات واطلاع رسانی ها را سامان داده است وهرگز نمی توان آن را یک «آفت» مطرح کرد ویا «پدیده ای بی خطر » تلقی نمود .اینترنت ،فضای گمنام وناشناخته ای را ایجاد می کند که همه ی خانه ها ،شهرها وکشورهارا به هم پیوسته می سازد وبه راحتی هرشخصی می تواند از منزل ویا محل کارخود ویادرهرگوشه وکناری ،به اطلاعات رخ داده سراسر جهان دسترسی پیداکند واز علوم ،اظهارنظرها ،مطالب وایده های دیگران استفاده کند واین همه از خوبی های اینترنت است.اما آیا روبروشدن بااین همه انسان درسراسر دنیا واستفاده کردن از اطلاعات وداده های آنان می تواند بی خطر باشد وبه همه ی هرآنچه دراینترنت اتفاق می افتد اطمینان کرد ؟؟؟....آیا می توان به صرف شگفتی سازبودن اینترنت ، دنیای مجازی وساختگی را بردنیای حقیقی ترجیح دادوچشم به روی  همه زیبایی های دنیای حقیقی بست ؟؟؟؟ آیا می شود کار را فدای یک مفهوم مجاز ی وناشناخته کرد و  زیبایی صفات نیک انسانی را صرفا دراینترنت جستجوکرد وفعالیت اجتماعی را تحت تأثیر آن قرار داد؟؟؟؟؟.............اینها مسائل ومشکلاتی است که درزمینه استفاده از اینترنت مطرح است وباید راه حل وپاسخی مناسب برای آن بیابیم ،تا هرکسی بتواند ضمن استفاده از اینترنت ،از حلاوت زندگی درکنار اعضای خانواده ،شهروندان  وهم وطنانش لذت ببرد .

چگونه با اینترنت تعامل کنیم :

    حقیقت این است که اینترنت ،جاذبه های وسیعی دارد که می تواند برای همه مخاطبان مطلب وموضوع داشته باشد وهمین امر ،نوعی وابستگی ایجاد می کند که اگر با دید منطقی به آن توجه نشود ،مشکل آفرین خواهد شد وچه بسا  زندگی انسان را متناسب با میزان استفاده از اینترنت دچار اختلال کند وگاهی به طور کلی منهدم سازد . واقعیت این است که انسان ها از دنیای حقیقی ونفس کشیدن درآن بی نیاز نیستند وباید کسب وکار داشته باشند ،محبت بورزند ،صله ی ارحام نمایند ،فعالیت کنند که درپرتو آن وایجادتعامل مطلوب به سعادت ونیکبختی برسند .اگر استفاده از اینترنت ،به گونه ای باشد که به فعالیت اجتماعی ،تحصیل کسب وکار ، مهرورزی به دیگران لطمه برساند ،بدیهی است که شخصیت انسان را تحت تأثیر قرار داده وخطر  انحراف وسقوط اخلاق واجتماعی دراین گونه موارد بسیار جدی است .

 اینترنت ،یک وسیله است وهرگز نباید آن را هدف ومحور  قرار داد،بلکه باید به آن به عنوان یک ابزار ارتباطی برای ایجاد تعامل مطلوب واثربخش نگاه کرد .

برخی علامتهای  اعتیاد اینترنتی  :

   اگر شخص دراستفاده از اینترنت به مواردی از این قبیل مواجه گردد،می توان گفت به اعتیاد اینترنتی گرفتار شده است ویا درمعرض اعتیاد قرار دارد:

۱-چت کردن وسیرکردن درچت روم ها واشتغال به اینترنت وگپ اینترنی بدون توجه به گذشت زمان ونیاز داشتن به خواب واستراحت کافی

۲- اينترنت گردی از همه جا، گوگل بازی مفرط، اعتياد به ويکی پديا، آشغال جمع کنی اينترنتی، دلبستگی به آلبوم عکس افراد ناشناس و خود بیمار پنداری اینترنتی، نام بقيه بيماری های اينترنتی است که ممکن است نصيب وبگردهای حرفه ای شود.

۳-بسياری از جماعت روشنفکر و روزنامه نگار ،دائم در اینترنت دنبال اسم خودشان می گردند. اینکه چند نفر و از کجا به وبلاگ یا سایتشان لینک داده اند برای آنها بسيار مهم است و مدام کنتور سایتشان را چک می کنند و احتمالا از کمبود یا افزایش بازدیدکنندگان دچار استرس می شوند. خود افشاگری وبلاگی مساله ديگری است که محققان آن را يک بيماری خوانده اند. گروهی از مردم رازها و اسراری را که معمولا شخصی و خصوصی قلمداد می شود روی وبلاگ هایشان افشا می کنند که دامنه اش از عکس های خصوصی گرفته تا روابط خصوصی امتداد دارد.

۴-مراجعه متعدد به ایمیل و چک کردن نامه های رسیده به طور مرتب

۵-بی احترامی به پدر ومادر ونزدیکان  و رد تقاضای طبیعی آنان برای آمدن کنار میز شام ونهار ویا انجام کارهای ضروری  ویا وقت نداشتن برای امورات منزل وکار از نشانه های اعتیاد اینترنتی است .

۶-شرکت نکردن دربرنامه های خانواده  وگذراندن ساعتهای مدیدی  از شبانه روز با اینترنت و کامپیوتر

۷-برهم زدن برنامه ریزی روزانه به خاطر اشتغال به اینترنت

۸-اشتغال بیش از حد به بازی های اینترنتی

۹-پنهان کاری ها ی گسترده درهنگام استفاده از اینترنت ویا برخورد با دیگران درخارج اینترنت

۱۰-اگر چه تعیین میزان ساعت برای اعتیاد ویاعدم اعتیاد ،ممکن است دقیق نباشد اما می توان گفت چنانچه شخصی بیشتر از ۳ساعت در شبانه روز( به جز افرادی که کارشان ایجاب می کند)به اینترنت مشغول شود،درآستانه اعتیا د اینترنتی است .

۱۱-احساس بی قراری درمواقعی که دسترسی به اینترنت امکان پذیر نیست .

۱۲-داشتن رفتار پرخاشگرانه به هنگام کار بااینترنت وپس از آن

«اعتیاد به اینترنت» واقعیت یا افسانه ؟؟!!:

      «اعتیاد به اینترنت» ،بلای بزرگ قرن۲۱است که سلامت جوامع انسانی را تهدید می کند .دربسیاری از کشورها نظیرچین ،مراکز متعددی برای ترک اعتیاد وجود دارد ودرحال حاضر برخی از جوانان ونوجوانان آن کشور باپرداخت هزینه های سرسام آور  دراین گونه مراکز تحت درمانند .لازم به ذکراست که معتادان اینترنتی با شوک الکتریکی که یکی از جدیدترین روش درمانی به شمار می رود نیز به راحتی قابل درمان نیستند .البته روش های خوددرمانی نیز وجود دارد که اعتماد به نفس درآن حرف اول وآخر را می زند .مثلاً نصب برنامه ونرم افزارهایی خاص برای جلوگیری از ورود  به مراکز وسایت هایی که بیشترین وقت شخص را به خود اختصاص می دهند، از جمله روش های یشنهادی کیلینیک های درمانی است .اما به هرحال باید پذیرفت که اعتیاد اینترنتی  یک واقعیت است وباید سیاست پیشگیرانه ای برای آن وجود داشته باشد واساتید وصاحبنظران ،مراکز فرهنگی ،آموزش وپرورش،والدین ،صداوسیما وروابط عمومی ها ومراکز اطلاع رسانی ،هریک به تناسب نقش وموقعیت خود بدون افراط وتفریط وبابهره گیری از روش های منطقی با مسئله برخورد نموده واز شیوع آن درجامعه جلوگیری نمایند، تانسلی سالم ،متعهد وپویاداشته باشیم .  

تست اعتیاد به اینترنت :

تست اعتیاد به اینترنت (IAT) یكی از معتبرترین تست‌های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است كه توسط دكتر كیمبرلی یانگ (Kimberly Young) ابداع شده است.

در تست IAT هر چه نمره شما بیشتر باشد؛ اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. نمرات هم به ترتیب از یك تا پنج هستند. در پایان؛ باید مجموع نمراتی را كه به 20 پرسش زیر می‌دهید جمع بزنید:

بقیه  درادامه مطلب:
 

منابع :

۱-سایت خبرنگار ،مقاله آقای حمید ضیایی پرور-http://www.reporter.ir/

۲-۱پزشک(کیلینیک ترک اعتیاد)-http://1pezeshk.com/

۳-خبر آنلاین -۲۶/۴/۸۸-رویترز، 14 جولای -http://www.khabaronline.ir/

۴-http://forum.majidonline.com/-

۵-شبکه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران -http://www.mob.ir/

۶-روابط عمومی درقرن۲۱-علی غلامیان -http://ravabetmodern.blogfa.com/


ادامه مطلب
[ جمعه دوم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 9:44 ] [ علی غلامیان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

«به نام آنکه هستی نام از اویافت»
روابط عمومی ،هنر ارزشمندی است که گـــرچه اغلب به عنوان بخشی از انجام وظائف دستگاهها وسازمان ها تلقی می شود ،اما رسالتی فراتر از توجیه گری صرف ودفـــــــاع محض از سیستم اداری وسازمانی دارد ،بلکه باید درایجاد تعامل ســـازنده ومطلوب بین ادارات ،سازمان ها وارباب رجوع ایفای نقش نماید،تا بهبود نسبی در وضعیت سازمانها،سایر بخش ها وکل جامعـــــه حاصل گردد وبه همیـــن جهت روابط عمومی را«هنـــر هشتم»می خواننــد ،زیرا این عرصه ،نیرویی می خواهد که هنـــرمندانه فعالیت کند تا هم مــــایه ی زینت واعتبـــار دستگــــاه وهم حـــــامی مخاطبــــان آن باشد .
وبلاگ حاضرحاصل تجربه ای اندک درزمینه ی روابط عمــومی است ونیازمند یاری سبز همه علاقه مندان به اعتلای دانش ارتباطــــــــــات و روابط عمومی هستیم .
«مارا از نظرات سبزتان محروم نفرمایید»
موضوعات وب
امکانات وب

فروش بک لینکطراحی سایتعکس